Coneix-nos!

Responsive image


Coneix-nos, informació de la nostra fundació.


Fundació que en els seus estatuts fundacionals promou la protecció i defensa dels animals de companyia a la província de Tarragona. Promovent campanyes de tinença responsable i la defensa de la qualitat de vida dels animals de companyia.

La nostra fundació va néixer l'11 de setembre de l'any 2006.

El seu servei el duu a terme principalment a Catalunya i concretament a la província de Tarragona.